Pomysły twórców reklam

Przemysł reklamowy wymaga od zatrudnionych pomysłowości oraz dostosowywania stosowanych strategii do oczekiwań rynkowych. Niezależnie od produktu, jaki mamy reklamować zawsze należy zwracać uwagę na wszelkie możliwe zależności pomiędzy przekazem reklamy a skojarzeniami, jakie wywołuje u odbiorców.W wielu przypadkach pisanie prac,z których powstają reklamy jest powierzane osobom, które nie znają produktu. Sądzi się, bowiem iż będą mieli bardziej pomysłowe podejście do tego, co jest dla nich nowe i nieznane. W pewnych kategoriach produktowych może być to słuszne założenie. Jednak pisanie tekstówprzez osoby nieznające produktu jest obarczone sporym ryzykiem i wymaga po zakończeniu pracy sprawdzenia efektów przez niezależnych specjalistów.Dopiero taki tekst poddawany jest ocenie wybranej niewielkiej testowej grupy klientów, których zadaniem jest ocena tekstu. Powierzając pisanie prac osobą nieznającym produktu podejmujemy ryzyko, które może się opłacić, dla zabezpieczenia się i pozyskania właściwych materiałów dobrze jest jednak zlecić prace kilku niezależnym zespołom, których efekty będzie można wykorzystać synergicznie, co powinno przyczynić się do znacznie lepszego wykorzystania pozyskanych tekstów.

Comments are closed.